Stichting voor interconfessioneel en katholiek onderwijs Uithoorn & De Kwakel
Wij zoeken een nieuwe directeur en intern begeleider
Wat gaan we de komende vier jaar doen?

Wat gaan we de komende vier jaar doen?

Stichting Wijzer aan de Amstel heeft 5 strategische thema's beschreven in het Koersplan 2018-2022 met als motto: 

"Durf jezelf te zijn!"

Deze strategische thema's vormen de basis waarop de scholen inhoud geven aan hun schoolplan en jaarplannen. Wij doen u de belofte dat u over vier jaar de 5 onderstaande strategische thema's binnen de scholen terug zult zien in de werkwijze, cultuur en opbrengsten.

  • Leren jezelf te zijn!
  • Leren met de beste leerkrachten!
  • Leren in een professionele cultuur!
  • Leren in de maatschappij!
  • Leren vanuit een eigen(zinnig) profiel!

Lees meer: durf jezelf te zijn!