Stichting voor interconfessioneel en katholiek onderwijs Uithoorn & De Kwakel

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor een evenwichtige ontwikkeling van elk kind en voorwaarde voor het kunnen leren is het essentieel dat er sprake is van een veilig schoolklimaat. Middels leerlingenquetes wordt onderzocht of het welbevinden van de leerlingen voldoende is. 

De zes scholen gebruiken ieder een methode voor de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website van een van de zes scholen.