Stichting voor interconfessioneel en katholiek onderwijs Uithoorn & De Kwakel

Kernwaarden en missie

Kernwaarden en missie

Kernwaarden

Binnen Wijzer aan de Amstel hebben we gezamenlijk de kernwaarden vastgesteld van waaruit we willen werken. Onze kernwaarden zijn:

* Aandacht

"Alles wat je aandacht geeft groeit!" We zijn oprecht geinteresseerd en nieuwsgierig in kinderen, ouders/verzorgers en elkaar. We dragen zorg voor eenieder binnen de organisatie die dat nodig heeft. Voor onze leerlingen betekent dit dat zij onderwijs ontvangen van leerkrachten die de kinderen zien en horen.

* Bevlogen

We zijn een bevlogen organisatie, we werken vanuit passie voor ons vak! Onderwijs zit in ons hart! We blijven ons ontwikkelen, staan niet stil en blijven nieuwsgierig naar elkaars drijfveren, interesses en kwaliteiten. Voor onze leerlingen betkent dit dat wij het beste onderwijs aanbieden in een veilige en warme omgeving.

* Vertrouwen

Samen maken we de school en vertrouwen is het fundament onder iedere vorm van (werk)relatie. Vertrouwen hebben in leerlingen, in jezelf, in de toekomst, in elkaar en het hebben van hoge verwachtingen (ambitie) zorgt ervoor dat we het beste in elkaar naar boven halen. Onze leerlingen krijgen onderwijs waarbij ze eigen verantwoordelijkheid leren en mogen dragen.

* Eigenheid

Scholen, medewerkers en leerlingen zijn het sterkst als ze de ruimte krijgen om zichzelf te mogen zijn. We stimuleren deze eigenheid binnen de kaders van de stichting. We tonen daarbij lef om van de gebaande paden af te wijken en de verschillen die daardoor naar voren komen koesteren we. Iedereen is uniek, we kijken naar kansen en mogelijkheden en stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van een ieder.

Missie

Stichting Wijzer aan de Amstel is een moderne en professionele onderwijsstichting die werkt vanuit de (wetenschappelijk bewezen) cognitieve psychologie. "We doen waarvan bewezen is dat het werkt!" Dit betekent dat we niet meedoen aan onderwijshypes en duidelijke keuzes maken in wat we in het curriculum wel aanbieden en wat niet. De besturingsfilosofie is dat de goed opgeleide leerkracht eigenaar is van het vak, onder deskundige leiding van goed opgeleide directeuren. Hierbij horen woorden als autonomie, respect en verantwoording. Educatief partnerschap hebben wij hoog in het vaandel staan. Goede samenwerking met ouders/verzorgers zorgt voor betere resultaten en meer begrip.

Binnen deze werkwijze is er ruimte voor nieuwsgierigheid en ontdekking. We houden niet vast aan bestaande patronen, maar stellen deze ter discussie als dat nodig is. We werken vanuit vertrouwen en professionaliteit, waarbij de professionele dialoog zorgt voor verbinding en de basis van waaruit we handelen.