Stichting voor interconfessioneel en katholiek onderwijs Uithoorn & De Kwakel

Wijzer aan de Amstel

Nieuws

Met groot genoegen kunnen wij u meedelen dat de Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn (ICBO), de Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel (SKOK) en de Stichting Jenaplan Onderwijs Uithoorn (SJU) vanaf 1 januari 2019 zijn gefuseerd en samen verder zullen gaan onder een nieuwe stichting, namelijk:

Een stichting voor interconfessioneel en katholiek basisonderwijs in Uithoorn en De Kwakel

Door deze fusie is er een gezonde en krachtige onderwijsorganisatie ontstaan, die zich tot doel heeft gesteld, naast het instand houden van diversiteit, het beste onderwijs te blijven verzorgen binnen Uithoorn, waaronder De Kwakel en omstreken.

De nieuwe naam en logo verwijzen naar het onderwijs (wijzer), de geografische ligging en wat ons bindt (de Amstel) en de vooruitgang (het water).

Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Wijzer aan de Amstel zullen zes scholen vallen, te weten:

  • Het Duet
  • De Kwikstaart
  • De Springschans
  • 't Startnest (Jenaplanschool)
  • De Vuurvogel 
  • De Zon

In totaal verzorgen wij voor 2100 leerlingen het onderwijs in Uithoorn e.o. en zullen er 180 mederwerkers aan de stichting verbonden zijn. De scholen zelf behouden hun eigen identiteit, profiel, logo en onderwijsconcept, enkel de naam van de overkoepelende stichting wijzigt.