Stichting voor interconfessioneel en katholiek onderwijs Uithoorn & De Kwakel
Meer weten? Bekijk onze scholen
Wat gaan we de komende vier jaar doen?

Wat gaan we de komende vier jaar doen?

Stichting Wijzer aan de Amstel heeft 5 strategische thema's beschreven in het Koersplan 2018-2022 met als motto: 

"Durf jezelf te zijn!"

Deze strategische thema's vormen de basis waarop de scholen inhoud geven aan hun schoolplan en jaarplannen. Wij doen u de belofte dat u over vier jaar de 5 onderstaande strategische thema's binnen de scholen terug zult zien in de werkwijze, cultuur en opbrengsten.

  • Leren jezelf te zijn!
  • Leren met de beste leerkrachten!
  • Leren in een professionele cultuur!
  • Leren in de maatschappij!
  • Leren vanuit een eigen(zinnig) profiel!

Lees meer: durf jezelf te zijn!