Stichting voor interconfessioneel en katholiek onderwijs Uithoorn & De Kwakel

GMR

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Stichting Wijzer aan de Amstel heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Aangezien er sprake is van meerdere scholen onder één bevoegd gezag is het wettelijk verplicht een GMR te hebben. Van elke school heeft er één ouder en één leerkracht zitting in de GMR.

In het reglement van de GMR/MR is geregeld in welke zaken het bevoegd gezag instemming moet vragen van de Medezeggenschapsraad, dan wel het advies van deze raad moet inwinnen.

Reglement GMR