Stichting voor interconfessioneel en katholiek onderwijs Uithoorn & De Kwakel

Beleidsstukken

Downloads

Wijzer aan de Amstel probeert zo goed mogelijk in te spelen op ontwikkelingen, die op het onderwijs afkomen. Er is al veel gedaan maar er moet ook nog veel gebeuren. Het interconfessioneel en katholiek primair onderwijs in de gemeente Uithoorn wil zich onderscheiden en aangeven voor welke onderwijskundige, pedagogische, maatschappelijke waarden en kwaliteitsopvattingen het staat.

De besturen van Stichting ICBO Uithoorn, het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel en Stichting Jenaplan Onderwijs Uithoorn hebben in 2018 hebben het Jaarverslag 2017 na akkoord van de accountant, vastgesteld. In deze verslagen zijn, naast de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, ook de resultaten van de scholen opgenomen.

Overige stukken